2016. szeptember 4. – Évközi 23. vasárnap

Szeptember 10-11– én lesz a BODAJKI BÚCSÚ. 11.-én ½ 11-kor püspöki szentmisére hívják különös szeretettel azokat a gyermekeket és szüleit, akik ebben az évben voltak elsőáldozók

– Hétfő: Perbálon este 6 órai szentmise után bibliaóra lesz.

– Kedd:          Telkiben este ½ 7-kor zsolozsma, utána szentmise.

– Szerda:        Budajenőn reggel 7-kor szentmise.

– Péntek:        Budajenőn 5 órakor szentmise. Este 7-8- ig a Szent Mihály öreg templomban imádkozunk hazánkért, nemzetünkért, magyar családokért, papi, szerzetesi hivatásért.

– Szombat:   Budajenőn előesti szentmise este 6 órakor. Utána, ¾ 7-től Dr. Szávai Tamás tart vetített képes előadást Szent Márton életéről, 1700 éves jubileuma alkalmából itt a templomban.

Vasárnap:    Telkiben ¼ 10-kor szentmise, utána gyónási lehetőség. Budajenőn ½ 11-kor igeliturgia lesz.

Az új tanévben a hittanoktatás már minden osztályban, a tanrendben van. Választható a hittan, vagy erkölcstan. 

Kérjük a szülőket, hogy figyeljenek oda és válasszák a hittan tárgyat.

 

Comments are closed.