Hirdetéseink április 15.- 22.
MA DÉLUTÁN 3 ÓRAKOR CSALÁDOK KERESZTÚTJA BUDAJENŐN, A TEMETŐ MELLETTI KÁLVÁRIÁN.
ESTE ½ 7-KOR A BUDAÖRSI PASSIÓ FELVÉTELÉT VETÍTJÜK A PLÉBÁNIÁN (hossza: 1 óra 50 perc).
Nagyhétfő: Perbálon este 6 órakor szentmise, utána gyóntatás. Budajenőn este 6-7 óráig Karitász fogadóóra a plébánián, ahol a karitász csoport munkájához várjuk segítségüket, ha tudnak akár anyagi akár lelki szempontból rászorulókról, vagy betegekről, akiket a Karitász figyelmébe ajánlanának.
Nagykedd: Telkiben ½ 7-kor zsolozsma, utána szentmise.
Nagyszerda: Budajenőn 17 órakor szentmise, utána 20 óráig Gábor atya gyóntat.
Nagycsütörtök: Budajenőn 17 órakor szentmise, utána 18-19 óráig virrasztás. Telkiben 19 órakor szentmise, 20:30-tól bárányvacsora a pajtában, 21:30-23:00-ig virrasztás. Gyónási lehetőség: 18-18:45-ig Tibor atya, 21:30-22:30-ig Gábor atya.
Nagypéntek: Budajenőn este ½ 5-kor keresztutat imádkozunk, utána 5 órakor liturgia. Telkiben keresztút 15 órakor, Tibor atya 18-18:45-ig gyóntat. 19 órakor liturgia, utána keresztút az erdőben.
Nagyszombat: Budajenőn 10:30-12 óráig Gábor atya gyóntat, 20 órakor esti vigília, szentmise. Telkiben 19 órakor esti vigília, szentmise.
Húsvétvasárnap: Telkiben ¼ 10-kor, Budajenőn ½ 11-kor ünnepi szentmise, ételszentelés
Húsvéthétfő: Budajenőn ½ 11-kor szentmise.

Nagyszombati szentsír őrzésre kérjük, iratkozzanak fel a lapra, hogy mindig legyünk a templomban a szentsír mellett.
A HÚSVÉTI egyházközségi programok szórólapjai elvihetők!

 

Comments are closed.