A plébániatemplom története

1755-ben a Muslay család a kálváriahegyi kápolnánál nagyobb templom építésével bízta meg Oraschek Ignác kamarai építészt. Oraschek  Grassalkovics Antal mellett részt vett a budai vár és  az esztergomi bazilika építkezésein is. A templom kivitelezési munkáival  Martin Sigl-t bízták meg, akinek előző munkája  a pesti egyetemi templom volt. Az alapkövet 1756-ban áldotta meg a jezsuita szerzetesek rektora. Az építkezés 1759-ig tartott. Az egyszerű barokk templom két részre osztott csehboltozatos hajóból , egy szentélyből  és a szentélyhez kétoldalt kapcsolódó sekrestyékből áll. Homlokzatán középrizalitot alakítottak ki, ennek középtengelyében nyílik a tört ívű párkánnyal lezárt kapu, felette szegmentíves kórusablak van. A rizalit két oldalán 1-1 ablak nyílik, felettük félköríves szoborfülkék vannak, Szent Péter és Szent Pál alakjaival. A szobrokat Hegyi Béla szobrászművész készítette. A középrizalit felett alacsony gúlafedéssel és óralapokkal ellátott torony emelkedik. A torony fugákkal díszített emeleti szintjét négyzetes ablak látható, a harangszinten pedig négy szegmentíves, ablak nyílik. A hajó két oldalán a két boltszakaszt 1-1 szintén szegmentíves ablak világítja meg.

A templom berendezése: Az 1800-as évek első harmadában készült főoltár középső fülkéjében a templom patrónusainak, Péter és Pál apostolnak szobra áll.  A szószék szintén copf stílusú, hangvetőjét Szent Benedek faragott szobra díszíti,  a templom jobb oldalán két nagyméretű festmény  található, az első egy osztrák olajkép, mely Krisztust ábrázolja a kereszten.  A  második, a mellékoltár felett  Szent Sebestyén életéből vett jelenet ábrázol. A déli hajófal XVIII. századi festményei a Szent Családot és a Szeplőtelen Szüzet ábrázolják. Sajnos a háborúban megsemmisült  a bejárat feletti kórusra 1817-ben készített nyolc regiszteres orgona.  A templom első harangját 1756-ban Zehender Antal öntötte Budán. Ez sajnos megrepedt. Az új harang 1789-re készült el. Jelenleg ez a legrégebbi harangja a templomnak. A Szent Anna harang az un. lélekharang 1921-ben készült Szlezák László műhelyében. A Szűz Mária harang szintén ebben az évben készült szintén Szlezák László műhelyében. A Szent Péter és Szent Pál harang a négy harangunk közül a legnagyobb, 1935-ben öntötte szintén Szlezák László.

A templom előtti kis téren Nepomuki Szent János szobra áll. A kőből faragott, eredetileg színezett és bádoggal fedett alkotás a magyar népi faragás jellegzetes  darabja.

 

Comments are closed.