A szentségek

A Szentségek Jézus ajándékai, melyekkel a mindennapjainkban akar minket támogatni, megerősíteni. Egyházunk szentségei: a Keresztség, a Bérmálás, az Oltáriszentség, a Bűnbocsánat szentsége, a Betegek kenete, az Egyházi rend és a Házasság.

A szentségek felvételéhez elengedhetetlen a tudatosság, a hitismeret, a bűnbánat és a szeretet. A szentségek liturgiája nem csupán a szentség kiszolgáltatása, hanem a szentség ünneplése is. A szentségekben magával Jézussal találkozunk. Ez a kegyelmi találkozás két lépésben történik. Az Isten felajánlja kegyelmét, az ember pedig szabad akaratával válaszol a kegyelem elfogadásával.

Csoportosításuk, egymásra épülésük:

  • A keresztény beavatás szentségei: Keresztség, Bérmálás, Eucharisztia. E három szentséget csak egyszer lehet felvenni, mert ezek visszavonhatatlanul megjelölnek bennünket.
  • A gyógyulás szentségei: Bűnbánat, Betegek kenete
  • A küldetés és közösségi szolgálat szentségei: Egyházi rend, Házasság

Rövid összefoglalónkban ismertetjük azokat az információkat, amelyeket a szentségekről tudni kell. Plébániánk feladata ezen Szentségek kiszolgáltatása, de minket is kötnek bizonyos egyházi jogszabályok. Különösen a Keresztség és a Házasság Szentsége az, amellyel kapcsolatban sok kérdés merül fel. Ennek a két szentségnek az összefoglalásánál ezekre a szabályokra röviden kitérünk.

 

 

Comments are closed.