Bérmálás

Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok megkapták a Szentlelket, és felismerték küldetésüket. Ezt a küldetést mi is megkaptuk- mi is Krisztus tanúi vagyunk. A bérmálás szentsége megerősít bennünket abban, ami a keresztségben elkezdődött. Kiszolgáltatója a püspök, vagy az általa megbízott pap. A megbérmált ember úgy él a világban, mint Krisztus tanúja. A bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődünk az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölt el minket, ezért még inkább kötelességünk, hogy Krisztus igazi tanúiként szavunkkal és életmódunkkal terjesszük és védelmezzük a hitet.
Plébániánkon kétévenként indul felkészítés bérmálkozásra.
Feltétele:
Megjelenés a felkészítő alkalmakon, vasárnapi szentmiséken való részvétel, hitvalló keresztény életmód és bekapcsolódás az egyházközség életébe. A bérmálkozás alsó korhatára általános iskolában a 8. osztályos kor.
Felnőtt bérmálkozó felkészülése a plébánossal való megbeszélés alapján történhet.

 

Comments are closed.