A gyónás menete:

 

1. Köszönés:

        Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
       
Pap: Mindörökké Ámen.

2. Keresztvetés:

            AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

Gyónó: GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

  1. Mikor gyóntam utoljára?

  Megnevezhetem, hogy körülbelül mikor végeztem, emlékeik szerint, utoljára el a szentgyónást.

  1. Felsorolom a bűneimet

 4. Ha mindent bűnömet , amire emlékszem, elsoroltam, akkor azt mondom:

TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

5. Meghallgatom a pap szavait

Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

6. Elimádkozom a bánatimát:

Gyónó: TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL A JÓISTENT MEGBÁNTOTTAM, ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.

 

7. Az Atya feloldoz, miközben keresztet vetek, a végén mondom: AMEN 

8. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

    Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!

    Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

    Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

9. Köszönés:

        Gyónó:DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS
Pap: Mindörökké Ámen.

 

Comments are closed.