A gyónás menete:

 

Köszönés:

        Gyónó: DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!
       
Pap: Mindörökké Ámen.

Keresztvetés:

            AZ ATYA A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.

Gyónó: GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

Mikor gyóntam utoljára?

  Megnevezhetem, hogy körülbelül mikor végeztem, emlékeik szerint, utoljára el a szentgyónást, de ez nem kötelező.

Felsorolom a bűneimet

Ha minden bűnömet , amire emlékszem, elsoroltam, akkor azt mondom:

TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

Meghallgatom a pap szavait

Elégtételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

 Elimádkozom a bánatimát:

Gyónó: TELJES SZÍVEMBŐL BÁNOM MINDEN BŰNÖMET, MERT AZOKKAL A JÓISTENT MEGBÁNTOTTAM, ERŐSEN FOGADOM, HOGY ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL A JÓRA TÖREKSZEM A BŰNT ÉS A BŰNRE VEZETŐ ALKALMAT ELKERÜLÖM.

 

Az Atya feloldoz, miközben keresztet vetek, a végén mondom: AMEN 

Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

    Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!

    Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

    Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

 Köszönés:

        Gyónó:DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS
Pap: Mindörökké Ámen.

 

Comments are closed.