Lelkitükör a Tízparancsolat alapján

 

1. Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

 • Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és embertársaimat szolgálni?)
 • Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?)

 

2. Isten nevét hiába ne vedd!

 • Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? Mondok-e egy fohászt, ha káromlást hallok?)
 • Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül?
 • Esküdöztem fölöslegesen? — Szent dolgokkal tréfálkoztam?

 

3. Az Úr napját szenteld meg!

 • Vasárnap, parancsolt ünnepeken (Karácsony, Újév – Jan. 1.,
  Vízkereszt – jan. 6., Nagyboldogasszony – aug. 15. Mindenszentek – nov. 1)
  mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hányszor?)
 • Szentmisén Isten és az ott levők iránti szeretettel vettem-e részt?
 • Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?
 • A bűnbánati napokon (pénteken)  szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

 

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerezni nekik? Imádkozom-e értük?
 • Tisztelem-e az idősebbeket (iskolában, utcán stb.)?
 • Tisztelettel viselkedem-e előljáróimmal, feletteseimmel szemben?

 

5. Ne ölj!

 • Szoktam-e verekedni, durván viselkedni, gúnyolódni? Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)
 • Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt, kábítószert?)
 • Csábítottam-e mást bűnre?
 • Végeztettem-e abortusz, vagy másokat erre bátorítottam-e?
 • Voltak-e öngyilkos gondolataim, ilyen jellegű szándékom?

 

6. Ne paráználkodj!

 • Paráználkodtam-e? Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?
 • Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet?
 • Cselekedtem-e tisztátalant – mással vagy magammal? (Hányszor?)

 

7. Ne lopj!

 • Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)
 • Vigyáztam-e magam és mások holmijára?
 • Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért (iskolában, utcán, pl.: tömegközlekedési eszközökön)?
 • Nem „lopom-e” az időt? Becsülettel végzem-e kötelességeimet (tanulás, munka)?

 

8.Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

 • Hazudtam? Okoztam-e ezzel másnak kárt?
 • Megszóltam-e másokat, beszéltem-e rossz szándékkal mások hibáiról?
 • Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)
 • Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

 

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

 • Bűnös vággyal néztem-e más házastársára?
 • Tiszteletben tartottam-e a mások kapcsolatát?
 • Hogyan gondolkoztam és beszéltem hűségről, tisztaságról?

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

 • Irigykedtem-e (más értékeire, tehetségére, képességére, emberi kapcsolataira, stb.)?
 • Szívesen adtam-e rászorulóknak (tulajdonomból, időmből)?
 

Comments are closed.